สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเบตง

Office of Private Education Betong District.

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
ยินดีต้อนรับสู่... สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเบตง ติดต่อได้ที่...อาคารศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมอาเซียน เบอร์โทรศัพท์...073-231-806 อีเมล์: betongopec@hotmail.com

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate
  • ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)

  • ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)

  • ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)

  • มอบจักรยานสันติภาพให้แก่น้อง ๆ โรงเรียนเอกชนในสังกัด สช.อ.เบตง

  • มอบจักรยานสันติภาพให้แก่น้อง ๆ โรงเรียนเอกชนในสังกัด สช.อ.เบตง

  • โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มโรงเรียนเอกชน "กลุ่มเบตงประสานใจ"

  • โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มโรงเรียนเอกชน "กลุ่มเบตงประสานใจ"

By A Web Design


ผู้อำนวยการ

นายยพิเชษฐ์  เจ้ยทองศรี
ผู้อำนวยการ สช.จังหวัดยะลา
รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการ สช.อำเภอเบตง

หมายเลขโทรศัพท์ สช. ในสังกัด สช.จังหวัดยะลา