สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเบตง

Office of Private Education Betong District.

 • เพิ่มขนาดตัวอักษร
 • ขนาดตัวอักษรปกติ
 • สดขนาดตัวอักษร
ยินดีต้อนรับสู่... สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเบตง ติดต่อได้ที่...อาคารศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมอาเซียน เบอร์โทรศัพท์...073-231-806 อีเมล์: betongopec@hotmail.com

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate
 • (17 มิ.ย. 58) พบปะนักเรียนหน้าเสาธงพูดคุยเรื่องค่านิยม 12 ประการ เน้นให้เด็ก คิดดี พูดดี ทำดี คบคนดี ย่อมนำไปสู่สิ่งที่ดี ณ รร.จงฝามูลนิธิ อ.เบตง

 • (17 มิ.ย. 58) พบปะนักเรียนหน้าเสาธงพูดคุยเรื่องค่านิยม 12 ประการ ฯ ณ รร.จงฝามูลนิธิ อ.เบตง

 • (17 มิ.ย. 58) ร่วมพิธีปิดการอบรมยุวชนทหารนักเรียนชั้น ม.ต้น จำนวน 171 คน ณ รร.จงฝามูลนิธิ อ.เบตง

 • (4 ก.พ. 58) พิธีเปิดกองลูกเสือและเยี่ยมกิจการลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนจงฝามูลนิธิ อำเภอเบตง

 • (4 ก.พ. 58) พิธีเปิดกองลูกเสือและเยี่ยมกิจการลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนจงฝามูลนิธิ อำเภอเบตง

 • (4 ก.พ. 58) พิธีเปิดกองลูกเสือและเยี่ยมกิจการลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนจงฝามูลนิธิ อำเภอเบตง

 • (4 ก.พ. 58) พิธีเปิดกองลูกเสือและเยี่ยมกิจการลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนจงฝามูลนิธิ อำเภอเบตง

 • (31 ม.ค. 58) ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ณ สนามสอบโรงเรียนถนอมศรีศึกษา และสนามสอบโรงเรียนจงฝามูลนิธิ อำเภอเบตง

 • (31 ม.ค. 58) ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ณ สนามสอบโรงเรียนถนอมศรีศึกษา และสนามสอบโรงเรียนจงฝามูลนิธิ อำเภอเบตง

 • (31 ม.ค. 58) ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ณ สนามสอบโรงเรียนถนอมศรีศึกษา และสนามสอบโรงเรียนจงฝามูลนิธิ อำเภอเบตง

By A Web Design


ผู้อำนวยการ

นายพิเชษฐ์  เจ้ยทองศรี
ผู้อำนวยการ สช.จังหวัดยะลา
รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการ สช.อำเภอเบตง

หมายเลขโทรศัพท์ สช. ในสังกัด สช.จังหวัดยะลา