สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเบตง

Office of Private Education Betong District.

 • เพิ่มขนาดตัวอักษร
 • ขนาดตัวอักษรปกติ
 • สดขนาดตัวอักษร
ยินดีต้อนรับสู่... สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเบตง ติดต่อได้ที่...อาคารศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมอาเซียน เบอร์โทรศัพท์...073-231-806 อีเมล์: betongopec@hotmail.com

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate
 • ขอแสดงความยินดี ผอ.สช.จ.ยะลา ที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1

 • (31 ม.ค. 58) ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ณ สนามสอบโรงเรียนถนอมศรีศึกษา และสนามสอบโรงเรียนจงฝามูลนิธิ อำเภอเบตง

 • (31 ม.ค. 58) ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ณ สนามสอบโรงเรียนถนอมศรีศึกษา และโรงเรียนจงฝามูลนิธิ อำเภอเบตง

 • (31 ม.ค. 58) ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ณ สนามสอบโรงเรียนถนอมศรีศึกษา และโรงเรียนจงฝามูลนิธิ อำเภอเบตง

 • (31 ม.ค. 58) ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ณ สนามสอบโรงเรียนถนอมศรีศึกษา และโรงเรียนจงฝามูลนิธิ อำเภอเบตง

 • (4 ก.พ. 58) พิธีเปิดกองลูกเสือและเยี่ยมกิจการลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนจงฝามูลนิธิ อำเภอเบตง

 • (4 ก.พ. 58) พิธีเปิดกองลูกเสือและเยี่ยมกิจการลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนจงฝามูลนิธิ อำเภอเบตง

 • (4 ก.พ. 58) พิธีเปิดกองลูกเสือและเยี่ยมกิจการลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนจงฝามูลนิธิ อำเภอเบตง

 • (4 ก.พ. 58) พิธีเปิดกองลูกเสือและเยี่ยมกิจการลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนจงฝามูลนิธิ อำเภอเบตง

 • (4 ก.พ. 58) พิธีเปิดกองลูกเสือและเยี่ยมกิจการลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนจงฝามูลนิธิ อำเภอเบตง

By A Web Design


ผู้อำนวยการ

นายพิเชษฐ์  เจ้ยทองศรี
ผู้อำนวยการ สช.จังหวัดยะลา
รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการ สช.อำเภอเบตง

หมายเลขโทรศัพท์ สช. ในสังกัด สช.จังหวัดยะลา